Fundacja „Kolebka” na IV Gdyńskim Maglu Twórczym

Fundacja “Kolebka” powstała w lutym 2012 roku z pasji twórczych jej założycielek.

Fundacja “Kolebka” na IV Gdyńskim Maglu Twórczym które odbyło się 16 czerwca 2012 r.

W październiku 2012 r. fundacja zaprasza na bezpłatne warsztaty języka migowego wszystkich chętnych mieszkańców Sopotu i Gdyni oraz na warsztaty tkackie i ręcznego malowania na ceramice a także na warsztaty filmowe, na których będzie można tworzyć dokumenty filmowe o ginących zawodach na Pomorzu.